Latest Posts

  مصاحبه روزنامه همشهری

  زنده‌ام به نگارگری نویسنده: رضا یزدانی زنده‌ام به نگارگری 1395/07/27 این روز‌ها کشیدن گل و مرغ و نگارگری مثل گذشته مورد توجه

  تذهیب 5

  تذهیب به معنای طلاکاری و زراندود کردن است از طرفی رنگ طلایی در هنر تذهیب به‌عنوان رنگ درخشانی است که ارزش ویژه‌ای

  گل و مرغ 5

    گل و مرغ سبکی در نگارگری ایرانی است. گل و مرغ نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار است.